Végrendelkezés

Kőbe zárt rés vagyok.
Falon egy kiáltás.
Mozdulatlan arcomon,
ütemes rángás.

Vessző fut hátamon,
mészkő szaga jár át.
Az idő nekem veti,
nehézkes vállát.

Eső-mosta résen,
hangya-rágta nyílás.
Komor, kopár hegyek közt,
szélfútta irtás.

Ott születtem én… Ott.
Onnan eredetem.
Halálom után hamvam,
ott temettetem…

2006.12.15.

Hosting: digisoft.hu